Μελέτες δείχνουν ότι αν στεκόμαστε περισσότερο από ότι καθόμαστε, ακόμα και στο γραφείο, μειώνουμε τον κίνδυνο για παχυσαρκία, ασθένειες ακόμα και τον θάνατο…...