Όσο γεμάτο και αν είναι το πρόγραμμα σας, υπάρχουν τρόποι να μην αφήνετε την εβδομάδα να περνάει και να βάλετε την άσκηση στη ζωή σας…...

Μπορεί η εξωτερική εμφάνιση να κρίνει την ομορφιά, αλλά στο χρόνο είναι η εσωτερική ενδυνάμωση που συμβάλλει σε ένα γερό και υγιές σώμα…...

Και τα δύο ανήκουν στα εναλλακτικά συστήματα εκγύμνασης, έχουν αρκετές ομοιότητες, έχουν όμως και βασικές διαφορές… ...